Onze activiteiten

Zondagsdiensten

Ochtend dienst - ( 10:00u to 11:30u )

Elke zondag is er in de kerk in Schaarbeek een dienst. Deze dienst begint om 10 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. U bent van harte welkom om met ons deze diensten mee te maken!

Wie zijn wij

De Bethelkerk Schaarbeek is een Nederlandstalige protestants-evangelische kerk in Brussel. Net als andere evangelische kerken vinden wij persoonlijke beleving van het evangelie belangrijk. Wij zijn aangesloten bij de Vrije Evangelische Gemeenten in Vlaanderen. Onze gemeente is voortgekomen uit het werk van de Belgische Evangelische Zending, een organisatie die zijn activiteiten in België na het einde van de eerste wereldoorlog.


Als Nederlandstalige, evangelische gemeente in Brussel zien we terug op een bijzondere geschiedenis, maar zien we ook uit naar de toekomst. Brussel is een unieke stad in de wereld en we beschouwen het als een voorrecht en een uitdaging hier het christelijk leven op een geloofwaardige wijze gestalte te geven.

 

Het woord des Heren kwam tot Jona

“Het woord des Heren kwam tot Jona,  de zoon van Amittai:  Maak u op,  ga naar Nineve,  de grote stad en predik tegen haar..” (Jona 1:1)

Het kleine profetische boek Jona neemt een bijzondere plaats in de Bijbel in.  De profeten van het Oude Testament predikten alleen tot het volk Israël,  maar hier lezen we over een profeet die moet prediken tot een volk ver weg, de Assyriërs,  een volk waarvoor de Israëlieten zeer bevreesd waren.  Het kleine boek vertelt hoe de profeet eerst niet wilde gaan,  op wonderlijke wijze een storm op zee overleefde en dan toch ging.  Tot zijn verbazing luisterden de mensen naar zijn prediking en kwamen zij tot bekering.  Het boek besluit met de vermaning aan de profeet er geen spijt van te hebben als de vijanden van Israël gered werden.  Moest God het leven van zoveel mensen niet sparen?

 

 

 

Eén van de redenen waarom dit boek zonder twijfel profetisch is,  is dat het laat zien dat God heel anders is dan wij mensen vaak denken.  Volgens de logica van wie in Jona’s tijd gelovig was,  stond God zonder meer aan de zijde van Israël en stond het vast dat de Assyriërs eens zwaar zouden boeten voor al het kwaad dat zij deden.  Maar nu blijkt dat God niet alleen regeert over de wereld volgens zijn gerechtigheid,  maar ook volgens zijn genade en liefde.  En deze gerechtigheid treft niet alleen de heidenen en de liefde gaat niet alleen uit naar Israël,  maar het kan ook helemaal omgekeerd zijn:  God moet het volk Israël soms streng beoordelen en schenkt zijn liefde en genade aan een heidens volk. 

 

 

Dit is een gedachte die ook in onze tijd steeds weer van groot belang is om vast te houden.  Wijzelf,  als mensen die in God geloven,  moeten ons steeds weer realiseren dat God ons leven beoordeelt,  en tegelijk moeten we bedenken dat Gods genade en liefde uitgaat naar mensen die mogelijk een heel verkeerd leven leiden.  Opmerkelijk in dit verhaal is het feit dat de grote stad van de Assyriërs, de stad Nineve,  ook daadwerkelijk tot bekering komt.  Niet alleen denken wij vaak dat bepaalde mensen buiten het bereik van Gods liefde liggen,  maar ook dat hun leven nooit kan veranderen.  In dit verhaal wordt duidelijk dat Gods liefde inderdaad geen grenzen kent.

 

 

In dit alles worden de contouren van het Nieuwe Testament al zichtbaar:  Gods genade gaat uit naar mensen die zich volledig van Hem hebben afgekeerd,  of zij nu Joden of Grieken zijn.  Opmerkelijk is dat zelfs al getoond wordt hoe God zijn Zoon voor de wereld zou laten sterven en Hem uit de dood opwekken.   Dat Jona door een grote vis opgeslokt wordt,  drie dagen in zijn buik overleeft en op de derde dag uitgespuwd wordt op het droge,  wordt later door Jezus aangehaald als ‘het teken van Jona’  (Lucas 11:29).  God zou de wereld genade schenken door Jezus die voor alle mensen door de dood zou heengaan,  om hun schuld voor God weg te nemen.  Beide gebeurtenissen worden vaak op ongeloof onthaald:  hoe zou Jona nu hebben kunnen overleven,  hoe zou Jezus nu werkelijk dood en herrezen kunnen zijn?  Maar het is juist door het offer van Jezus dat God zijn genade aan deze wereld geschonken heeft en het is door Hem dat mensen een nieuw leven kunnen beginnen. 

 

 

Wij moeten zowel onszelf als alle andere mensen steeds weer zien vanuit het offer dat Jezus heeft gebracht.  Hij stierf voor ons:  hoe ‘braaf’ we ook leven,  wij hebben zijn vergeving altijd nodig.  Maar Hij stierf ook voor alle andere mensen:   hoe veraf ze ook staan,  Gods vergeving is ook voor hen.  Mogelijk ontmoeten we deze zomer ook mensen van ver bij ons vandaan – omdat we zelf op reis gaan of omdat mensen naar hier komen.  Laat ons steeds denken aan Gods grenzeloze liefde en proberen,  zo goed we kunnen,  die door te geven.  Mogelijk beleven we ook,  net als Jona, tegen onze eigen verwachting in,  dat mensen de weg naar God in hun leven vinden. 

 

 

Zomer in de gemeente

Iedere zondag om 10u gaat de dienst normaal door.  Ook wie in Brussel is voor een vakantie-uitstap is zeker welkom!

Tijdens de zomermaanden zijn er geen bijbelstudies.

Wel gaat het onthaal van daklozen en vluchtelingen,  in het kader van ‘Open Deur’ vzw zoveel mogelijk door:

Iedere woensdag 16-18u spelletjes,  19u30-21u bijbelstudie voor belangstellenden

Iedere vrijdag 18u30-21u  maaltijd

Alle activiteiten vinden plaats in ons kerkgebouw aan de Haachtsesteenweg 403,  1030 Schaarbeek.

Wie graag eens komt kijken of helpen:  neem contact op met ons.  Coördinator van het vluchtelingenwerk:  Pieterjan Boom,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer artikelen...

Op zoek naar God

Lees en luister naar Preken

Voordrachten

Steun de daklozen

Steun de daklozen

Contact info

Bethelkerk

Haachtsesteenweg 403
1030 Brussel